Danh mục: Học tập

Cách ứng dụng lý thuyết chủ nghĩa nhân văn để tăng tốc độ học tập

Hầu hết sẽ đồng ý với ý kiến ​​rằng thế giới là một nơi tàn nhẫn. Điều này không chỉ nhằm vào con người, mặc dù hầu hết những gì xảy ra đều là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của hành vi con người. Lý thuyết chủ nghĩa nhân văn (CNNV) có thể …
DMCA.com Protection Status