Thẻ: cách chữa bệnh đãng trí ở người trẻ

[1118] 8 cách chữa bệnh đãng trí không cần dùng thuốc

Bạn có biết cách chữa bệnh đãng trí mà không cần dùng thuốc? Dạo gần đây bạn có: Định làm/ nói gì đó nhưng quên khuấy đi mất? Người khác nhờ làm việc gì nhưng thường quên bén đi. Muốn nói câu gì nhưng không tìm được từ để diễn tả hoặc dùng không đúng …
DMCA.com Protection Status