Thẻ: cách đóng cửa sổ trên macbook

Cách để quản lý di chuyển cửa sổ trên Macbook của bạn

Theo truyền thống, các tính năng quản lý di chuyển cửa sổ trên Macbook đã tụt hậu so với Microsoft Windows. Và với tính năng Snap Layouts mới của Windows 11, có vẻ như Windows đang chạy đua về phía trước một lần nữa — nhưng điều đó không hoàn toàn đúng như vậy. Mac …
DMCA.com Protection Status