Thẻ: cách duy trì quyết tâm

Cách hack hệ thống phần thưởng của não để duy trì động lực

Bạn có biết hệ thống phần thưởng của não là gì? Làm thế nào để chúng ta đạt được những mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống? Làm việc chăm chỉ, học hỏi các kỹ năng mới và giữ tập trung chắc chắn là những điều quan trọng, nhưng một trong những điều quan trọng …
DMCA.com Protection Status