Thẻ: cách phát triển các Executive functioning skills

Executive functioning skills là gì, làm sao để con bạn phát triển nó?

Bạn có biết Executive functioning skills là gì, tầm quan trọng và làm sao để con bạn phát triển nó? Tommy muốn lấy lại đồ chơi của mình. Anh trai của Tommy đang chơi với món đồ chơi yêu thích của Tommy và bé muốn lấy lại nó. Tommy bắt đầu la hét và đánh …
DMCA.com Protection Status