Thẻ: cách tập trung cao độ

[1068] 3 bí quyết tập trung cao độ để đạt năng suất cao trong công việc

Lần cuối cùng bạn thấy mình trải qua một trong tám đặc điểm này khi làm việc là khi nào? Hoàn toàn tập trung vào một nhiệm vụ Các mục tiêu rõ ràng và phần thưởng trong tâm trí và phản hồi ngay lập tức Chuyển đổi thời gian (tăng tốc / giảm tốc) Trải …
DMCA.com Protection Status