Thẻ: cảm xúc và năng lượng

[1108] Năng lượng cảm xúc là gì? Làm thế nào để kiểm soát nó?

Bạn có biết năng lượng cảm xúc là gì không? Nó có tầm quan trọng như thế nào đến sức mạnh và năng suất làm việc của bạn? Và làm thế nào để kiểm soát nó? Mỗi con người trong chúng ta, không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, tình trạng tài chính, …
DMCA.com Protection Status