Thẻ: chạy bộ

“Khởi động 3D” giúp cơ thể bạn sẵn sàng trước khi chạy

Nhiều người nghĩ rằng khi muốn chạy, chúng ta chỉ cần đứng dậy, mặc đồ sau đó xỏ giày vào là có thể chạy. Điều này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng việc bỏ qua khởi động trước khi chạy của bạn không chỉ có khả năng khiến bạn không đạt được kỷ lục …
DMCA.com Protection Status