Thẻ: chữa trầm cảm

Tập yoga để giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm

Yoga ảnh hưởng đến bệnh trầm cảm như thế nào? Nhiều nghiên cứu đang sử dụng các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát để xem xét mối quan hệ giữa yoga và bệnh trầm cảm. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát là cách tốt nhất để xác minh kết quả nghiên cứu. …
DMCA.com Protection Status