Thẻ: chữa lành đứa trẻ trong bạn

Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn là gì?

Con người cần cảm thấy được hiểu, được yêu, được chấp nhận, được nuôi dưỡng và được an toàn. Nếu thời thơ ấu thiếu những cảm xúc này, nó có thể gây ra tổn thương. Việc bắt nạt, lạm dụng và bỏ rơi thời thơ ấu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần ở người …
DMCA.com Protection Status