Thẻ: có nên làm việc chăm chỉ

4 thói quen giúp bạn học cách làm việc chăm chỉ và thông minh

Dưới đây là 4 thói quen sẽ giúp bạn học cách làm việc chăm chỉ và đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình: Biết kết quả mà bạn mong muốn. Tuyên bố kết quả bằng các thuật ngữ cụ thể, có ý nghĩa. Viết kết quả ra giấy. Đặt danh …
DMCA.com Protection Status