Thẻ: cuộc sống đơn giản hay phức tạp

5 lý do tại sao cuộc sống lại phức tạp đối với bạn

Bạn có biết lý do tại sao cuộc sống lại phức tạp đối với bạn? “Đơn giản là điều phức tạp nhất hiện nay.” -Ramana Pemmaraju Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thay đổi và gián đoạn liên tục là khuynh hướng. Cuộc sống của chúng ta bỗng nhiên bị đảo …
DMCA.com Protection Status