Thẻ: Eleonora Zampatti

Yoga đã giúp tôi thoát khỏi mối quan hệ bạo hành như thế nào?

Bài viết là câu chuyện về Eleonora Zampatti về cách mà yoga đã làm thay đổi cuộc đời cô. Khi tôi được yêu cầu kể câu chuyện của mình, tôi thường bắt đầu với Manhattan, thành phố nơi tôi từng sống. Thành phố nơi tôi từng phát triển và phấn đấu để thành công và …
DMCA.com Protection Status