Thẻ: flow stages servicenow

[1042] Trạng thái dòng chảy là gì?

Bạn có biết đến trạng thái dòng chảy là gì không? Nó ảnh hưởng như thế nào đến năng suất làm việc của bạn? Làm thế nào để có được trạng thái dòng chảy tốt nhất trong lúc bạn làm việc? Để trả lời những câu hỏi trên tôi  sẽ hỏi bạn một câu hỏi …
DMCA.com Protection Status