Thẻ: kế hoạch giảm cân

Cách thiết lập và lên kế hoạch giảm cân

Đặt mục tiêu và kế hoạch giảm cân có lẽ là một trong những bước khó khăn của chương trình giảm cân. Bạn cần mất bao nhiêu kg và làm thế nào để tính được con số đó? Cách mà hầu hết chúng ta tiếp cận là chọn một con số dựa trên những gì …
DMCA.com Protection Status