Thẻ: kỹ năng ra quyết định hiệu quả

[1051] Làm thế nào để quyết định các vấn đề quan trọng trong cuộc sống?

Khi đứng trước các lựa chọn quan trọng bạn sẽ làm thế nào để quyết định các vấn đề quan trọng đó? Bạn đưa ra quyết định mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ từ những gì bạn sẽ ăn cho bữa trưa đến bạn sẽ làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng khi nhắc …
DMCA.com Protection Status