Thẻ: Lợi ích cuả phản ứng cực khoái độc lập

Phản ứng cực khoái độc lập ASMR hay cực khoái não là gì?

Phản ứng cực khoái độc lập ASMR hay cực khoái não là gì? Cực khoái não (Brain Orgasm), hay ASMR, về mặt kỹ thuật được gọi là phản ứng cực khoái độc lập, đề cập đến trải nghiệm giác quan được xác định gần đây mà một số người có để phản ứng với các …
DMCA.com Protection Status