Thẻ: manifest positivity

7 cách thể hiện sự tích cực để thực tế hóa kết quả mong muốn

Theo quan điểm của người Hy Lạp về nghề thủ công, điều ngăn cách người nghệ nhân lành nghề với người thợ thủ công bình thường là khả năng của người nghệ nhân lành nghề trong việc trình bày rõ mục tiêu của công việc được thực hiện thay vì chỉ thể hiện khả năng …
DMCA.com Protection Status