Thẻ: sách tư duy vượt giới hạn

Làm thế nào để có tư duy vượt giới hạn?

Bạn có biết làm thế nào để có tư duy vượt giới hạn? Hay nói cách khác làm thế nào để thoát khỏi “chiếc hộp” của chính mình? Chúng ta thường mắc kẹt trong tư duy bị giới hạn “bên trong chiếc hộp” Năm 1899, Charles H. Duell, trưởng Văn phòng cấp bằng sáng chế …
DMCA.com Protection Status