Thẻ: sổ ghi chú công việc

Cách ghi chú công việc hàng ngày của người thành đạt

Cách ghi chú công việc hàng ngày của người thành đạt? Nếu bạn học trường kinh doanh ở Mỹ, và bạn sẽ nghe đi nghe lại: “Điều gì được đo lường sẽ được quản lý”. Peter Drucker Câu châm ngôn này cũng áp dụng cho việc quản lý thời gian. Cách tốt nhất để cải …
DMCA.com Protection Status