Thẻ: sống hết mình với đam mê

Làm thế nào để sống cuộc đời có ý nghĩa mỗi ngày?

Làm thế nào để sống cuộc đời có ý nghĩa mỗi ngày? Hãy tưởng tượng bản thân bạn nhiều năm nữa, khi kết thúc cuộc đời, nhìn lại quãng đời bạn đã sống. Bạn sẽ ước bạn đã làm được gì? Bạn sẽ ước mình đã dành thời gian như thế nào? Bạn sẽ tự …
DMCA.com Protection Status